دسته: مزایده و مناقصه

اخبار, اطلاعیه, گزارش, مزایده و مناقصه, مقاله

آگهی دعوت مجمع عمومی

بسمه تعالی آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی…ادامه برای خواندنآگهی دعوت مجمع عمومی