دسته: اخبار

اخبار, اطلاعیه, گزارش

صورتجلسه عدم تشکیل مجمع عمومی

صورتجلسه عدم تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده(سهامی عام )  به شماره ثبت ۱۰۷۱  – شناسه ملی  14000029210…ادامه برای خواندنصورتجلسه عدم تشکیل مجمع عمومی

اخبار, اطلاعیه, گزارش, مزایده و مناقصه, مقاله

آگهی دعوت مجمع عمومی

بسمه تعالی آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی…ادامه برای خواندنآگهی دعوت مجمع عمومی